Anne Kathrine Kragh

Om Anne Kathrine Kragh

Jeg er født i 1977 og uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2004. I 2010 fik jeg min bestalling som advokat. Jeg er specialiseret i strafferet og familieret og møder i disse sager i hele landet. I mit arbejde som advokat vægter jeg høj juridisk og praktisk faglighed, ærlighed og tilgængelighed. 

Jeg tager sager i hele landet og møder således i Familieretshuset og i Familieretten uanset, hvor sagen er anlagt. Jeg udøver gratis juridisk rådgivning i Mandecentret København én gang om ugen. Jeg er medlem af Danske Advokater og Foreningen af Udlændingeretsadvokater.

Privat er jeg gift og har to børn. En søn fra 2011 og en datter fra 2014. 

Du kan altid kontakte mig for en indledende snak om din sag. Det er gratis og uforpligtende.

Ønsker du at kontakte Anne Kathrine direkte, kan hun træffes på tlf.  31413200 og på mail ak@ak-law.dk.

Straffesager

Hvis du vælger mig, får du en forsvarsadvokat, der engagerer sig 100% i din sag fra start til slut. Med en lang og solid erhvervserfaring i bagagen har jeg den faglighed og indsigt der skal til for at give dig kompetent rådgivning og et effektivt og overbevisende forsvar. Det er uanset, om din sag drejer sig om økonomisk kriminalitet, narkotika, vold eller en anden form for straffesag.

Fra mine mange års ansættelse i politiet kender jeg den måde, politiet arbejder på. Jeg kan derfor fokusere på nøjagtig de ting i din sag, som er vigtige for dit forsvar. Du får en nærværende og grundig advokat, som ikke er tilfreds før alle omstændigheder, der tæller til din fordel, er belyst.

Familiesager

Hvis du vælger mig, får du en advokat, der engagerer sig i din sag og som er vant til at gå med i Familieretshuset og møde i Familieretten.

I familiesager er det vigtigt at have en faglig dygtig, men også empatisk advokat, der lytter til dig, da sagen i sidste ende handler om det mest dyrebare i dit liv – dit barn.

Jeg forstår, hvor vigtig din sag er for dig, og jeg kender det familieretlige system til fingerspidserne. Jeg sørger for at sikre, at du bliver guidet sikkert gennem systemet, og at dine synspunkter bliver hørt og forstået.

Jeg bestræber mig i alle sager på at opnå det bedste resultat for dig og dit barn.  

Obligatoriske oplysninger

Jeg er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos Söderberg & Partners, HDI Global Specialty SE, Indiakaj 6, 1, 2100 København Ø, under policenummer VAS1300051, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed som jeg udøver, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. 

Du kan læse mere om reglerne, der gælder for udøvelse af advokatgerningen på http://www.advokatsamfundet.dk.

Klage over advokaters salærer og adfærd behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Du kan læse mere på http://www.advokatsamfundet.dk

Virksomheden er organiseret som enkeltmandsfirma under navnet Advokat Anne Kathrine Kragh og har CVR-nr. 42270261.

Virksomheden har konto i Danske Bank med kontonummer 3409  13214077.

Om mig

2021 – : Advokat i kontorfællesskab med Mie Sønder Koch Advokatfirma

2021: Selvstændig advokat og indehaver af Advokat Anne Kathrine Kragh

2017-2021: Anklager/Specialkonsulent – Nordsjællands Politi

2016: Advokat – Alm. Brand Bank

2010-2016: Senior legal adviser – Danske Bank A/S

2007-2009: Advokatfuldmægtig – Eversheds Advokataktieselskab

2004- 2007: Fuldmægtig – Danske Regioner

Følg mig på Facebook
eller kontakt mig via messenger