Familieret

Forældreansvarssager

Forældreansvarssager er meget følsomme sager, hvor det kan være svært selv at få et overblik over sagens faktiske og juridiske forhold.

Forældreansvarssager er også sager, hvor der ofte skal handles hurtigt, fordi en af forældrene har mistet kontakten til barnet og konfliktniveauet stiger.

Uden den rigtige advokatbistand kan du nemt rette fokus forkert og i værste fald skade din egen sag og i sidste ende dit barn.

Jeg møder i forældreansvarssager flere gange om ugen og har derfor solid erfaring indenfor det familieretlige område.

Jeg tilbyder alt fra telefonisk rådgivning til bistand i familieretshusene, familieretterne og landsretterne.

Tvangsanbringelsessager

Et af de største indgreb en familie kan udsættes for er tvangsfjernelse af børn.

Det er derfor – efter min opfattelse – bydende nødvendigt, at du allierer dig med en dygtig og specialiseret advokat. 

Jeg er specialiseret i sager omkring tvangsfjernelser af børn og unge og behandler disse sager i hele Danmark.

I tvangsanbringelsessagerne bistår jeg på møder i Børn og Ungeudvalget, i Ankestyrelsen og ved domstolene.

I mit arbejde som familieadvokat lægger jeg stor vægt på at yde en professionel, kompetent, saglig og ærlig rådgivning. Jeg tager dyb afstand fra konfliktoptrappende adfærd, fordi jeg ved, at det skader din sag, og jeg går aldrig på kompromis med barnets tarv.

Du kan altid kontakte mig for en indledende snak om din sag. Det er gratis og uforpligtende. Du kan eventuelt bruge kontaktformularen under fanen Kontakt.

Kontakt Mie Sønder Koch Advokatfirma

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen
til at skrive eller ringe til mig.