Tine Linde

Straffesager

Jeg har arbejdet med straffesager i byretten, Den Særlige Klageret og i Højesteret. I byretten har jeg truffet afgørelser i mange typer straffesager. Jeg har fungeret som dommer i straffesagerne og har derfor en særdeles god forståelse for, hvilke oplysninger der er vigtige at få frem for at træffe den rigtige afgørelse.

I Den Særlige Klageret har jeg arbejdet med anmodninger om genoptagelse af straffesager, det har typisk været en domfældt, som har ønsket sin straffesag genoptaget på grund af nye oplysninger. 

I Højesteret har jeg udarbejdet indstillinger til Højesteretsdommerne, udarbejdet voteringsprotokoller og beklædt retten under bevisoptagelser. Straffesagerne i Højesteret er principielle og Højesteret tager ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt man er skyldig. Så de straffesager jeg har arbejdet med i Højesteret, har været sager om, hvorvidt straffen var rigtig, eller om reglerne har været anvendt rigtigt.

Jeg er særdeles engageret i mine sager, og arbejder effektivt og grundigt. Det vil jeg selvfølgelig også gøre for dig i din straffesag.

Familiesager

Jeg har meget stor erfaring med familiesager fra min tid ved domstolene. Jeg har truffet mange afgørelser i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Jeg har fungeret som dommer i sagerne, men har altid lagt stor vægt på, at være opmærksom på mulighederne for en forligsmæssig løsning og mine særlige evner som mægler har ofte ført til, at det er lykkedes. Jeg har endvidere altid været god til at finde juridisk gangbare løsninger i familiesagerne. Jeg har en meget konstruktiv og empatisk indstilling til løsning af konflikter. På baggrund af mine erfaringer, vil jeg selvfølgelig altid undersøge, om der er mulighed for at komme til enighed i din sag. Det vil altid være det bedste for barnet, og selvfølgelig for dig, hvis I forældre kan blive enige om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Det er desværre ikke alle forældre, som kan blive enige. Det kan være meget voldsomt og frustrerende for dig som forælder, og du kan have meget store bekymringer for dine børn. Jeg har beskæftiget mig med mange sager, hvor barnet ikke bliver udleveret til samvær, og sagen derfor ender som en tvangsfuldbyrdelsessag. 

Uanset hvilken type familiesag du har, er du velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af din sag.

 

Om Tine Linde

Jeg er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2009. Jeg har været ansat som dommerfuldmægtig ved Danmarks Domstole og har i den forbindelse truffet afgørelser i mange forskellige sagstyper, herunder bl.a. straffesager, forældreansvarssager, faderskabssager, samværssager, ægtefælleskifter, foged- og skifteretssager og civile sager. 

Jeg tog advokatuddannelsen, mens jeg arbejdede i Højesteret og blev beskikket som advokat i 2016.  I de seneste år har jeg været ansat i det private, hvor jeg har beskæftiget mig med bl.a. entrepriser, erhvervsudlejning og virksomhedsoverdragelse.

Jeg tilbyder gratis juridisk rådgivning I Mandecenteret i København.

Privat er jeg bosiddende i Ganløse. Jeg har to drenge, født i henholdsvis 1999 og 2003.

2022- : Advokat hos Mie Sønder Koch Advokatfirma.

2021-: Erik Linde Erhvervsejendomme.

2021-: Linde Totalservice.

2016-2021: Linde Totalindretning.

2016: Advokatbeskikkelse.

2015-2015: Juridisk sekretær Arbejdsretten.

2013-2015: Sagsbehandler i Den Særlige Klageret.

2013-2015: Juridisk sekretær Bibeskæftigelsesnævnet.

2012-2015: Dommerfuldmægtig i Højesteret.

2012: Dommerfuldmægtig ved Retten i Roskilde.

2009-2013: Dommerfuldmægtig ved Retten i Hillerød.

2009: Uddannet cand. Jur. Københavns Universitet.

Du velkommen til at kontakte mig for en indledende snak om din sag på tlf. 40 46 61 86 og på mail tli@mskadvokat.dkDet er gratis og uforpligtende.

Følg mig på Facebook
eller kontakt mig via messenger