Mie Kjær

Mie Kjær

Straffesager

Med 16 års erfaring fra anklagemyndigheden, har jeg en solid erfaring med politiets og anklagemyndighedens metoder. Det betyder, at jeg som forsvarer for dig, hurtigt kan finde sagens bevismæssige svagheder, ligesom jeg er meget opmærksom på, om der er behov for, at der iværksættes yderligere efterforskning. 

Uanset, hvilken mistanke, sigtelse eller anklage, politiet eller anklagemyndigheden har rettet mod dig, så kan jeg give dig professionel og oprigtig rådgivning, og sørge for, at sagen forløber, som den skal, ligesom jeg vil kæmpe for, at du får det bedst mulige resultat.

Jeg har stor erfaring med straffesager, lige fra vold, psykisk vold, stalking, tilhold, narko og færdsel, til alle former for økonomisk kriminalitet, herunder også moms-og skattesager, hvidvasksager og markedsmanipulation.

Familiesager

Uanset, at jeg gennem mange år har specialiseret mig inden for strafferetten, så banker mit hjerte også for familieretten.

Jeg yder advokatbistand inden for samlivsophævelse og skilsmisse, herunder sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Jeg møder i familieretshusene og familieretterne i hele landet.

I familiesager er en god advokat mere end blot en dygtig jurist. Jeg har et bredt menneskesyn og en solid menneskeforståelse. Jeg lytter derfor oprigtigt til mine klienter og deres behov, og det er afgørende for mig, at mine klienter bliver guidet trygt gennem det familieretlige system.

Jeg er meget opmærksom på, at sager om familieret kan være særligt følsomme, ikke mindst fordi der er børn involveret, men også fordi der ofte er et højt konfliktniveau. Hvis du vælger mig som din advokat, vil jeg udover at yde professionel og ærlig rådgivning have et særligt fokus på dialog, mægling og indgåelse af aftaler forældrene imellem, da det er min erfaring, at der med den tilgang opnås det bedste resultat i sagen – både for dig og dit barn.

Desværre er det ikke altid muligt at indgå en aftale, idet forældrene er for langt fra hinanden, og så vil jeg sørge for, at din sag er belyst bedst muligt, så sagen i sidste ende kan blive afgjort i familieretshuset eller i familieretten.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uformel og fortrolig drøftelse af din sag.

Om Mie Kjær

Jeg er født i 1976 og uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2006. I 2013 fik jeg min bestalling som advokat, men har haft bestallingen deponeret, idet jeg har været ansat i anklagemyndigheden siden 2006. Jeg er derfor specialist i strafferet, men har også en stor interesse for familieret. Jeg tager sager i hele landet.  

I mit arbejde som advokat møder jeg mine klienter i øjenhøjde, og jeg lægger stor vægt på at yde en kompetent og saglig rådgivning, og jeg har et princip om ærlighed i forhold til min vurdering af din sag.

Jeg tilbyder gratis juridisk rådgivning i Mandecentret i København én gang om ugen.

Privat er jeg bosiddende i Bagsværd med min mand og to store børn, født i henholdsvis 2005 og 2008.   

2022 –nu: Advokat hos Mie Sønder Koch Advokatfirma.

2022: Senioranklager, National enhed for Særlig Kriminalitet (tidligere SØIK), i afdelingen for børsret og hvidvask. 

2015-2022: Senioranklager, Nordsjællands Politi, i advokaturen for almene sager med ansvaret for bl.a. tilhold, opholdsforbud og chikanesagerne.

2013-2015: Anklager i Politiets Efterretningstjeneste.

2013: Advokatbestalling, deponeret i Civilstyrelsen

2010-2013: Anklager, Københavns Vestegns Politi, advokaturen for økonomisk kriminalitet.

2006-20010: Anklagerfuldmægtig, Københavns Politi.

2000-2006: Uddannet cand. Jur. fra Københavns Universitet

1998-2004: Skadesbehandler, ALKA Forsikring.

1996-1998: Forsikringsuddannet, ALKA Forsikring.

Du velkommen til at kontakte mig for en indledende snak om din sag på tlf. 61 30 56 86 og på mail mkj@mskadvokat.dk. Det er gratis og uforpligtende.

Følg mig på Facebook
eller kontakt mig via messenger