Mie Sønder Koch

Advokatfirma

Hammer-01

STRAFFESAGER

Jeg har arbejdet med straffesager og straffuldbyrdelse siden 2003. Først som anklager ved politiet og ved statsadvokaten, derefter som fuldmægtig i Kriminalforsorgen og siden 2014 som forsvarer

Familie-01

FAMILIESAGER

Jeg har arbejdet med familiesager siden 2014, herunder primært sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. Jeg møder i Familieretshusene og Familieretterne i hele landet.

Landsdækkende advokatkontor med speciale i straffesager og familiesager

Jeg er født i 1975 og uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2003. I 2014 fik jeg min bestalling som advokat. I 2020 fik jeg møderet for landsretten.

Jeg har arbejdet med straffesager siden 2003. Først som anklager ved politiet og statsadvokaten og siden 2014 som forsvarsadvokat. 

Jeg har arbejdet med familiesager siden 2014, Jeg behandler forældreansvarssager og tvangsanbringelsessager. 

I januar 2020 stiftede jeg Mie Sønder Koch advokatfirma.

Advokatkontoret består i dag yderligere af advokat Anne Kathrine Kragh og advokat Mie Kjær.

Vi er alle specialiseret i strafferet og familieret og lægger stor vægt på at yde professionel, kompetent og ærlig rådgivning.

Derudover lægger vi vægt på tilgængelighed, hvorfor du altid kan komme i kontakt med os på telefon eller mail. 

Du kan altid velkommen til at kontakte os for en indledende snak om din sag. Det er gratis og uforpligtende.

Corona

Det er et fælles ansvar for forældre at sikre deres børns sundhed og trivsel. Familieretshuset opfordrer til, at man følger de udmeldinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at hvis børn er syge, kan det overvejes, at de bliver det sted, hvor de er. Bliver en af forældrene syge, kan man overveje, at barnet skifter til den anden forælder før tid.

Læs indlæg »