Kender du konflikttrappen? 

Konflikter kan defineres som uoverensstemmelser mellem to eller flere parter, der fremkalder spændinger hos den enkelte eller mellem dem. Konflikter kan ikke undgås. De er et livsvilkår. Konflikter er ikke usunde, hvis de håndteres korrekt. 

En konflikttrappe er en illustration af den optrapning, der sker i mange konflikter. Konflikttrappen er en form for drejebog for, hvordan konflikter udvikler sig, hvis der ikke tages skridt til at deeskalere dem, eller hvis det mislykkes. 

Konflikttrappen består af syv trin, som beskriver de forskellige faser i konflikten. 

Trin 1: Uoverensstemmelse  

Trin 2: Personificering  

Trin 3: Problemet vokser

Trin 4: Samtale opgives  

Trin 5: Fjendebilleder  

Trin 6: Åben fjendtlighed  

Trin 7: Polarisering.   

På det første trin – overensstemmelse – har parterne fokus på sagen. På det, som de er uenige om. På dette trin kan parterne tale om situationen og vil måske mærke den første milde irritation.

På det andet trin – personificeringen – flytter parterne fokus fra sag til person. De er ikke længere kun optagede af den konkrete uoverensstemmelse, men den anden person begynder tillige at blive set som problemet. 

På det tredje trin – problemet vokser – tager konflikten til i omfang og nye uoverensstemmelser kommer til. Parterne begynder at forstå tidligere hændelser i lyset af konflikten, og de begynder i stigende grad at forstå nutiden i det perspektiv. Irritationen vokser og går over i vrede. 

På det fjerde trin – samtale opgives – kommunikerer parterne ikke længere med hinanden. Det kan være helt bogstaveligt, men det kan også være i form af, at de ikke længere lytter til hinanden. På dette trin begynder parterne at undgå hinanden og inddrage andre. Parterne taler ikke længere med men om hinanden i et forsøg på at skabe alliancer. Man opsøger dem, som man tror er enige med en selv, da man ikke længere er interesseret i at få situationen nuanceret. Her er tale om et sammenbrud i kommunikationen. 

På det femte trin – fjendebilleder – ændres parternes syn på den anden sig fra at være at se personen som en modpart til at se vedkommende som en fjende. I det ligger, at den anden ikke bare modarbejder, men er ude på at skade en, og den pågældendes handlinger og udsagn fortolkes i det lys. Man får flere og flere negative følelser for den anden og spiren til had lægges. Alle nuancer forsvinder og man kræver, at omgivelserne enten er med eller imod en. 

På det sjette trin – åben fjendtlighed – sker handlinger med henblik på at skade den anden. Man betragter ikke længere den anden som et menneske på lige fod med en selv, hvilket baner vejen for at kunne skade vedkommende uden de store kvaler. 

På det syvende og sidste trin – polarisering – er sameksistent ikke længere mulig. Parterne har ikke længere noget håb om, at situationen kan blive bedre. På dette trin er der kun negative og hadefulde følelser til overs for den anden part. 

Hvert trin på trappen kan være større eller mindre, og eskaleringen kan gå meget hurtigt eller udvikle sig over lang tid. En konflikt kan også bevæge sig op og ned, men den har en tendens til at bevæge sig op, medmindre parterne tager skridt til at vende den udvikling. 

Kontakt os hvis du vil den gode løsning og læs mere – særligt om vores tilbud om mægling – på www.miesonderkoch.dk.

Lad os hjælpe dig!

Kontakt os

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen
til at skrive eller ringe til Mie Sønder Koch Advokatfirma. Det er gratis og uforpligtende. Udfyld formularen så kontakter vi dig indenfor 24 timer alle hverdage.