Hvad er mægling?

Konfliktmægling efter en refleksiv model defineres som 

en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde og forhandle sig frem til en for dem tilfredsstillende løsning gennem en struktureret proces. Mægler rammesætter og leder mæglingen, men træffer ingen afgørelse i sagen.”

Mægling er frivillig, hvilket betyder, at parterne selv bestemmer, om de ønsker at deltage i mæglingen, om de ønsker at afslutte mæglingen med en aftale, og hvad indholdet af aftalen skal være. Parterne kan på et hvilket som helst tidspunkt forlade mæglingen, og parterne vil herefter ikke være bundet af noget. Frivilligheden gælder i øvrigt også for mægler, der når som helst kan vælge at afslutte mæglingen, hvis mægler finder dette nødvendigt.  

Mægling er fortrolig, hvilket indebærer, at parterne skal kunne tale frit om følelser og tanker uden frygt for, at det, der bliver sagt, kan blive brugt imod dem senere. Fortroligheden gælder både for parterne og for mægler. 

Mægler ”rammesætter og leder processen, men træffer ingen afgørelse i sagen”, hvilket betyder, at mægling efter den refleksive model foregår via en struktureret proces, hvor mægler dirigerer parterne trygt igennem. 

Processen består overordnet af seks trin. 

1. Åbning 

Ved dette trin vil der indledningsvist være en præsentation af mægler, parterne og andre eventuelle tilstedeværende. Mægler vil forklare parterne om mæglingsprocessen og drøfte fortrolighed og frivillighed med parterne. 

2. Parternes redegørelse og dialog 

Ved dette trin vil parterne fortælle deres version af sagen og få kendskab til den anden parts oplevelse. I processen vil parternes standpunkter, fakta, følelser, interesser og behov afdækkes. 

3. Fælles problemformulering  

Når parternes følelser ikke længere blokerer, skal parterne udfærdige fælles overskrifter, der favner begges interesser og behov. En overskrift kunne være: Hvordan opnår vi et godt forældresamarbejde, som tilgodeser både voksne og børn?   

4. Løsningsmuligheder frembringes  

Parterne skal frembringe løsningsforslag til den fælles problemformulering. Kreativiteten slippes løs, så der fremsættes så mange løsningsforslag som muligt, uden at parterne på dette tidspunkt tager stilling til kvaliteten af og realismen i forslagene.  

5. Aftalen forhandles  

Parterne forhandler sig frem til en løsning på baggrund af de frembragte løsningsforslag. Mægler kan hjælpe parterne ved for eksempel at fremhæve både sammenfaldende og modstridende interesser og ved at gruppere forslagene. Formålet med trin 5 er, at parterne nærmer sig hinanden, så de forhandler sig frem til løsninger, som tilgodeser begges interesser.   

6. Aftalen tjekkes og godkendes.  

Det er parterne, der bestemmer, hvad aftalen skal indeholde, mens det er mæglers opgave at være opmærksom på, om aftalen er tilfredsstillende for begge parter. Dette er vigtigt for mægler at have for øje, eftersom der er størst sandsynlighed for, at aftalen overholdes, hvis begge forældre er tilfredse med den. Mægler skal i denne forbindelse holde øje med, om følgende tre former for tilfredshed er opfyldt 

  • den processuelle tilfredshed
  • den psykologiske tilfredshed og 
  • den indholdsmæssige tilfredshed.

Den processuelle tilfredshed er normalt opnået ved, at parterne har deltaget i mæglingen. Parterne skal have en oplevelse af, at de har fået lige meget taletid, hvor de har haft lejlighed til at fortælle, om det, de vil, uden pres fra hverken mægler eller den anden part.   

Den psykologisk tilfredshed vil parterne almindeligvis opleve, hvis parterne føler, at de har haft lejlighed til at udtrykke følelser. Mægler vil via aktiv lytning lade parterne vide, at de er blevet hørt. 

Den indholdsmæssig tilfredshed vil opstå, når mægler har hjulpet parterne med at inkludere de forhold, som parterne har diskuteret og foreslået under processen i en aftale. Mægler bør sammen med parterne vurdere, om aftalen imødekommer begges interesser, og om aftalen er tilstrækkelig præcis til, at parterne vil overholde aftalen.  

Processen i mægling understøtter muligheden for at opnå tilfredshed inden for alle tre former, såfremt parterne deltager aktivt.   

Det virker!

Lad os hjælpe dig!

Kontakt os

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen
til at skrive eller ringe til Mie Sønder Koch Advokatfirma. Det er gratis og uforpligtende. Udfyld formularen så kontakter vi dig indenfor 24 timer alle hverdage.