Er du i tvivl om reglerne for julen?

Forældre vil allerhelst fejre jul sammen med deres børn, men i mange familier er det ikke en mulighed, fordi far og mor bor hver for sig. 

Nogle forældre aftaler sig selv frem til, hvordan samværet skal fordeles henover jul og nytår, mens andre med Familieretshusets hjælp indgår særlige aftaler omkring samvær i forbindelse med juleferien.

Disse aftaler afløser i så fald de almindelige samværsaftaler. Plejer barnet at være på samvær i ulige weekender, og falder juleaften på en lørdag i en ulige uge, så er det altså ikke givet, at samværsforælderen har barnet hos sig juleaften. Det vil afhænge af den særskilte aftale om julesamvær.

Kan forældrene ikke indbyrdes – eller med Familieretshusets hjælp – nå til enighed om en samværsaftale i julen, så kan Familieretshuset træffe en afgørelse. Når det er tilfældet, så er udgangspunktet altid, at barnet skal være hos begge sine forældre henover jul og nytår.

Det vil sige, at barnet er hos den ene forælder juleaften i lige år, og hos den anden i ulige år, ligesom det er udgangspunktet, at der fastsættes samvær nytårsaften hvert andet år.

Forud for fastsættelse af jule- og nytårssamvær vil Familieretshuset altid foretage en konkret vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Derfor kan samvær i juleferien strække sig fra kun at være nogle timer til, at hele ferieperioden deles ligeligt mellem forældrene.

Hvis Familieretshuset skal træffe en afgørelse omkring samvær i jule- og nytårsdagene, skal Familieretshuset først undersøge, hvad der er bedst for barnet. Det er derfor vigtigt, at forældrene i god tid sender en ansøgning.

I de tilfælde hvor forældrene har indgået en aftale om løbende samvær henover året, men ikke har indgået en særlig aftale omkring jul og nytår, så fortsætter aftalen om løbende samvær som udgangspunkt henover jul og nytår. Det vil sige, at den sædvanlige samværsaftale gælder, uanset om det er juleaften eller helligdag.

Har du brug for hjælp?

Står du en svær situation, og har du brug for vores hjælp, er du altid velkommen til at skrive eller ringe til os. Første samtale er helt uforpligtende og gratis.