Vestre Landsrets kendelse af 19. maj 2021

Fastsættelse af tvangsbøder.

Familieretten (Retten i Sønderborg) bestemte i februar 2021, at mor skulle betale 1.500 kr. i tvangsbøde, for hver gang hun ikke udleverede B, født i 2017, til overvåget samvær med far. Der var fastsat i alt fem samvær.

Herefter mødte far alligevel forgæves i Familieretshuset til overvåget samvær den 1. marts 2021, den 18. marts 2021, den 31. marts 2021 og den 13. april 2021. Mor var ikke dukket op sammen med B og far havde ikke forinden fået meddelelse om afbud eller en begrundelse for aflysning af samvær.

Mor forklarede, at hun havde meldt afbud til Familieretshuset via mails den 1. og 18. marts 2021, fordi B var forkølet. Hun forstod ikke, hvorfor Familieretshuset ikke havde modtaget de omtalte mails. B havde ikke været til lægen. Mor forklarede videre, at hun den 19. marts 2021 modtog et brev fra Familieretshuset om, at hvis hun ikke overholdt samværet den 31. marts 2021, ville det have processuel skadevirkning. Brevet gjorde hende sur og vred, hvorfor hun ikke overholdt samværet den 31. marts 2021. Endelig forklarede mor, at hendes kæreste var syg den 13. april 2021, hvilket påvirkede B og havde gjort B tryghedssøgende, hvorfor mor heller ikke overholdt det fjerde fastsatte samvær. 

Far fremsatte påstand om, at tvangsbøderne skulle betales, og at der skulle fastsættes erstatningssamvær.

Mor fremsatte påstand om, at tvangsbøderne ikke skulle betales, og at der ikke skulle fastsættes erstatningssamvær.

Familieretten bestemte, at mor skulle betale tvangsbøder på i alt 6.000 kr. Familieretten fastsatte endvidere en forhøjet tvangsbøde på 2.000 kr. for det femte fastsatte overvågede samvær og fire erstatningssamvær under tvang af bøde på 2.000 kr. pr. gang. 

Familieretten fandt ikke, at der var grundlag for at antage, at fuldbyrdelse af samvær ikke ville kunne ske under hensyn til B og varetage B’s bedste. Familieretten fandt heller ikke, at mor havde haft lovlig grund til ikke at udlevere B til de fastsatte samvær, idet mor ikke havde godtgjort, at B havde været syg.

Mor kærede kendelsen til landsretten. 

Landsretten var enig med Familieretten og stadfæstede derfor kendelsen. 

Lad os hjælpe dig!

Kontakt os

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen
til at skrive eller ringe til Mie Sønder Koch Advokatfirma. Det er gratis og uforpligtende. Udfyld formularen så kontakter vi dig indenfor 24 timer alle hverdage.