Corona

Ofte stillede spørgsmål vedrørende corona. Få svarene her:

Helt generelt er det jer som forældre, der har ansvar for at træffe de beslutninger, der er bedst for barnet. I kan altid selv lave de aftaler, som passer jeres familie bedst. Nye aftaler kan sagtens laves for en midlertidig periode, og I behøver ikke involvere Familieretshuset.

Familieretshuset anbefaler i øvrigt, at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og følger med i de vejledninger, som opdateres løbende på coronasmitte.dk

Hvad betyder det for samværet, hvis barnet eller en voksen i husstanden har symptomer på eller er testet positiv med covid-19?

Det er et fælles ansvar for forældre at sikre deres børns sundhed og trivsel. Familieretshuset opfordrer til, at man følger de udmeldinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at hvis børn er syge, kan det overvejes, at de bliver det sted, hvor de er. Bliver en af forældrene syge, kan man overveje, at barnet skifter til den anden forælder før tid.
Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger om test og nær kontakt

Kan man få erstatningssamvær, hvis det normale samvær aflyses i forbindelse med covid-19?

De almindelige regler for erstatningssamvær gælder som udgangspunkt også i denne situation. Forældre kan i øvrigt altid selv aftale sig frem til den løsning, som passer familien bedst.
Regler for erstatningssamvær

Kan man i denne situation få hjælp til at få barnet udleveret, hvis den anden forælder ikke overholder samværsaftaler?

Det er familieretten, der tager stilling til fuldbyrdelse i samværssager. Familieretshuset kan ikke svare på spørgsmål om familieretten, men henviser til, at man søger oplysninger hos Danmarks Domstole

Kan Familieretshuset hjælpe med at beslutte, om vores barn skal vaccineres?

Nej, Familieretshuset kan ikke tage stilling til spørgsmålet om vaccination, men vi kan tilbyde jer børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling, hvor vi vil forsøge at hjælpe jer med at blive enige.

Skal der være samtykke fra begge forældre?

Hvis man har fælles forældremyndighed, gælder det, at man skal være enige om væsentlig medicinsk behandling. Det er ikke Familieretshuset, men derimod sundhedsmyndighederne, som afgør, hvad der defineres som væsentlig medicinsk behandling, og dermed om der skal være samtykke fra begge forældre.

Vi henviser til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som citeres nedenfor:

Såfremt forældrene har fælles forældremyndighed, indtræder de begge i barnets rettigheder. Hvis der skal træffes væsentlige beslutninger vedrørende barnets personlige forhold, kræves der enighed mellem forældrene, hvis de har fælles forældremyndighed, jf. forældreansvarsloven § 3, stk. 1, 1. pkt. Det gælder også ift. sundhedsfaglig behandling. Et samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver vil som udgangspunkt være tilstrækkeligt i relation til beslutning om vaccination i det nationale COVID-19 vaccinationsprogram.

Hvis der på vaccinationsstedet opstår uenighed mellem de to forældremyndighedsindehavere om, hvorvidt barnet skal vaccineres, kan vaccination ikke gennemføres, før det evt. er sikret, at begge forældremyndighedsindehavere har samtykket.

Lad os hjælpe dig!

Kontakt os

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen
til at skrive eller ringe til Mie Sønder Koch Advokatfirma. Det er gratis og uforpligtende. Udfyld formularen så kontakter vi dig indenfor 24 timer alle hverdage.