Konfirmation for et skilsmissebarn

Konfirmation er en særlig begivenhed i et barns liv. For et skilsmissebarn kan dette give udfordringer, når parterne er gået fra hinanden og ikke vil holde en fælles fest. I det følgende vil reglerne for samværet på konfirmationsdagen samt råd hertil belyses. 

Beslutningen om barnet skal konfirmeres

Der kan opstå spørgsmål om, hvem der egentlig kan beslutte, om barnet skal konfirmeres. 

Har parterne fælles forældremyndighed, skal de sammen beslutte, hvorvidt barnet skal konfirmeres. Har den ene forælder den fulde forældremyndighed, er det alene denne forælder, der kan træffe beslutningen.

Barnets konfirmationsfest på selve konfirmationsdagen 

Spørgsmålet om hvem, der kan holde barnets konfirmationsfest på selve konfirmationsdagen kan føre til udfordringer, hvis parterne er uenige. 

Som bopælsforælder kan man have en forestilling om, at man har en særlig ret til at afholde konfirmationen. Dette er dog ikke tilfældet.

Såfremt konfirmationen falder på den dag, hvor samværsforælderen skal have barnet på samvær, er det samværsforælderen, der kan afholde konfirmationen. 

Parterne kan altid ændre i samværsaftalen, hvis de er enige.  

Barnets egne ønsker for konfirmationsfesten

Det er naturligt, at forældre ønsker at fejre deres barn. Er forældrene uenige, er det vigtigt at sætte fokus på barnets ønsker fremfor evne behov.

Det er derfor vigtigt, at begge forældre retter fokus på barnets ønsker for dagen.

Eksempelvis kan det være, at den ene forælder ifølge samværsaftalen har barnet på konfirmationsdagen, så bør denne forælder tænke over, om det egentlig er barnets ønske og til barnets bedste. 

Som hjælp, kan man som forælder stille følgende spørgsmål til sig selv:

  • Hvor og hvordan vil dit barn holde sin konfirmation?
  • Hvor vil det føles naturligt for dit barn at holde sin konfirmation på selve dagen? Det kan have betydning, hvor barnet opholder sig mest.
  • Er der forhold, der taler imod, at festen bør holdes hos dig? 
  • Er det dit eget behov eller dit barns ønske, at du holder festen på konfirmationsdagen?

Vær bevidst om, at en konfirmation er en stor og vigtig begivenhed i barnets liv. Undgå derfor, at jeres uenigheder overskygger barnets reelle ønske. 

Hjælp til at finde en løsning for barnets skyld

Såfremt parterne ikke kan nå til enighed og arrangere en konfirmation, der er i overensstemmelse med barnets ønsker, kan det være en god idé at søge hjælp. 

Familieretshuset tilbyder gratis rådgivning til forældre, der har problemer eller er uenige om eksempelvis spørgsmålet om samvær. 

Ændring af samværet på konfirmationsdagen

Hvis parterne er uenige og ikke kan komme til en løsning, kan parterne henvende sig til Familieretshuset om ændring af samværet.

Parterne skal dog være opmærksom på, at Familieretshuset kan afvise at tage stilling til spørgsmålet om ændring af samværet, idet de som udgangspunkt ikke tager stilling til enkeltstående ændringer i et aftalt samvær. Det er derfor Familieretshusets vurdering, hvorvidt der er tale om en særlig situation, der nødvendiggør at de behandler ansøgningen af hensyn til barnets bedste. 

  • Som bopælsforælder, kan man søge om bortfald af samværsforælderens samvær på konfirmationsdagen
  • Som samværsforælder, kan man søge om fastsættelse af et enkeltstående samvær på konfirmationsdagen

Såfremt Familieretshuset vælger at behandle ansøgningen, skal parterne forvente, at deres barn vil blive indkaldt til en børnesamtale, så barnets egne ønsker kan blive belyst.

Lad os hjælpe dig!

Kontakt os

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen
til at skrive eller ringe til Mie Sønder Koch Advokatfirma. Det er gratis og uforpligtende. Udfyld formularen så kontakter vi dig indenfor 24 timer alle hverdage.