Vestre Landsrets dom af 10. maj 2021

Overvåget samvær med handicappet 10-årig datter, der havde svært ved at udtrykke sig.

Parterne havde sammen børnene B1, født i 2008, og B2, født i 2005 og B3 født i 2011. 

Far nedlagde påstand om samvær med B1, B2 og B3 en weekend hver 14. dag fra fredag efter skole til søndag aften kl. 21.00, subsidiært overvåget samvær via Familieretshuset, med henblik på optrapning af samvær.

Mor nedlagde påstand om, at der ikke skulle fastsættes samvær.

B1 og B2 havde begge udtalt, at de ikke ønskede samvær med far. B3 var handicappet og havde ifølge mor svært ved at udtrykke sig. 

Far havde ikke set børnene, siden mor forlod ham i 2017, hvor hun tog på krisecenter med børnene. Både mor, B1 og B2 havde fortalt, at far havde været voldelig og truende over for dem alle. Far bestred at have været voldelig over for mor og børnene. 

Familieretten (Retten i Kolding) traf afgørelse om, at der ikke skulle fastsættes samvær. Retten lagde vægt på B1 og B2’s ønsker, og at B3 ikke havde kunnet udtale sig. 

Far ankede dommen til landsretten for så vidt angik B3 og nedlagde påstand om, at der skulle fastsættes overvåget samvær med henblik på optrapning af samvær.

For landsretten forklarede mor, at B3 i 2017 med sine hænder havde vist, at hun ønskede far i fængsel. 

Landsretten ændrede Familierettens dom og bestemte, at der skulle være fem overvågede samvær med tre uger imellem. De første tre skulle være af en times varighed og de sidste to af 1½ times varighed.

Landsretten henviste til, at det er udgangspunktet i forældreansvarsloven, at et barn har ret til samvær med den forælder, barnet ikke bor hos.

Landsretten henviste videre til, at far ikke var dømt for noget strafbart forhold og trods det betydelige modsætningsforhold, der var mellem far og mor, og mors forklaring om, at hun følte sig truet af far, fandt landsretten ikke fornødent grundlag for at fravige udgangspunktet om, at B3 havde ret til samvær med far. 

Endelig lagde landsretten vægt på, at det af hensyn til B3’s relation til far var vigtigt, at der blev etableret samvær mellem dem, hvis det var muligt og til B3’s bedste.

Lad os hjælpe dig!

Kontakt os

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen
til at skrive eller ringe til Mie Sønder Koch Advokatfirma. Det er gratis og uforpligtende. Udfyld formularen så kontakter vi dig indenfor 24 timer alle hverdage.