Læs alle vores seneste indlæg her:

Forældreansvarslovens § 23 – Orienteringsretten

Det er et fælles ansvar for forældre at sikre deres børns sundhed og trivsel. Familieretshuset opfordrer til, at man følger de udmeldinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at hvis børn er syge, kan det overvejes, at de bliver det sted, hvor de er. Bliver en af forældrene syge, kan man overveje, at barnet skifter til den anden forælder før tid.

Læs mere »

Tvangsfjernelse – Lovgivningen og sagens forløb

Det er et fælles ansvar for forældre at sikre deres børns sundhed og trivsel. Familieretshuset opfordrer til, at man følger de udmeldinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at hvis børn er syge, kan det overvejes, at de bliver det sted, hvor de er. Bliver en af forældrene syge, kan man overveje, at barnet skifter til den anden forælder før tid.

Læs mere »

De fire modeller

I en given familiesag afklares indledningsvist spørgsmålet om beskikkelse af advokater. Herefter berammes der som udgangspunkt et telefonmøde med dommeren samt parternes advokater. Under dette telefonmøde drøftes hvilken sagsbehandlingsmetode (model), der vil være bedst for den pågældende families problemstillinger. 

Læs mere »

Børnebidrag i 8/6 ordninger

Bidragspligten kan aktualiseres ved barnets fødsel, men for ugifte samlevende samt børn af gifte forældre, vil spørgsmålet om bidragspligten blive aktuel i forbindelse med forældrenes

Læs mere »
Msk Advokat - Mie Sønder Koch

Forældreansvarslovens § 4 a

Forældreansvarsloven udspringer af dets hovedformål; hensynet til barnets bedste, barnets ret til trivsel samt beskyttelse, hvilket kommer til udtryk i lovens § 1 – også

Læs mere »

Corona

Det er et fælles ansvar for forældre at sikre deres børns sundhed og trivsel. Familieretshuset opfordrer til, at man følger de udmeldinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at hvis børn er syge, kan det overvejes, at de bliver det sted, hvor de er. Bliver en af forældrene syge, kan man overveje, at barnet skifter til den anden forælder før tid.

Læs mere »