Læs alle vores seneste indlæg her:

Hvad er mægling?

Konfliktmægling efter en refleksiv model defineres som  ”en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller

Læs indlæg

Hvad er psykisk vold i straffelovens forstand?

Den som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft, nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, herunder ved udøvelse af negativ social kontrol, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år. Det fremgår af straffelovens § 243. 

Læs indlæg

Forældreansvarslovens § 23 – Orienteringsretten

Det er et fælles ansvar for forældre at sikre deres børns sundhed og trivsel. Familieretshuset opfordrer til, at man følger de udmeldinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at hvis børn er syge, kan det overvejes, at de bliver det sted, hvor de er. Bliver en af forældrene syge, kan man overveje, at barnet skifter til den anden forælder før tid.

Læs indlæg

Tvangsfjernelse – Lovgivningen og sagens forløb

Det er et fælles ansvar for forældre at sikre deres børns sundhed og trivsel. Familieretshuset opfordrer til, at man følger de udmeldinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at hvis børn er syge, kan det overvejes, at de bliver det sted, hvor de er. Bliver en af forældrene syge, kan man overveje, at barnet skifter til den anden forælder før tid.

Læs indlæg

De fire modeller

I en given familiesag afklares indledningsvist spørgsmålet om beskikkelse af advokater. Herefter berammes der som udgangspunkt et telefonmøde med dommeren samt parternes advokater. Under dette telefonmøde drøftes hvilken sagsbehandlingsmetode (model), der vil være bedst for den pågældende families problemstillinger. 

Læs indlæg